Vítáme vás na stránkách věnovaných biometeorologické předpovědi a výhledově i humánní biometeorologii obecněji. Tyto stránky vznikají z potřeby nabídnout zdroj úplné informace pro cílovou skupinu lidí, tedy osoby tzv. meteorosenzitivní (tedy reagující na změny počasí), a také pacienty trpící meteorotropními chorobami (tedy takovými, jejichž průběh je nebo může být počasím a jeho změnami ovlivňován).

Český hydrometeorologický ústav vydává prostřednictvím svého Regionálního předpovědního pracoviště biometeorologickou předpověď (BMP) pro celou Českou republiku už od roku 1993. Předcházely tomu roky výzkumu (už od konce 70. let minulého století) ve spolupráci s jinými pracovišti (bývalým Výzkumným ústavem balneologickým v Mariánských Lázních, Fakultní nemocnicí v Plzni, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, ale také některými jednotlivými odbornými lékaři – kardiology, internisty). Ve druhé polovině 80. let začalo experimentální (neveřejné) vydávání BMP pro Plzeň, později pro Ústí nad Labem. Začátkem 90. let se původní bodová předpověď změnila na územní, a to pro území bývalého Severočeského kraje. Během celé doby se model BMP měnil, zpřesňoval, reagoval na zkušenosti získané ve zkušebním režimu.

V současné době je BMP vydávána podle modelu, který se ustálil v 90. letech a nese pracovní název IIIc. Kvůli transparentnosti na těchto stránkách přinášíme konstrukci tohoto modelu, podle které je předpověď zpracovávána. Samotná BMP sice vzniká na ústecké pobočce ČHMÚ, ale vstupují do ní informace i z jiných regionů. Využíváme pro to systém každodenních konzultací všech předpovědních pracovišť ČHMÚ, jsou tedy zohledněny místní a regionální znalosti a zkušenosti meteorologů. Výsledná podoba BMP pak používá rozdělení území České republiky na 7 oblastí, které byly stanoveny jednak podle klimatických poměrů, ale také synopticko-klimatologického hlediska, tedy cirkulačních standardů. Mapku rozdělení do oblastí najdete také na těchto stránkách. Základem našich stránek je aktuální BMP, ale také možnost dohledat si předpověď z archivu, který bude postupně doplňován. Obsah stránek ale bude do budoucna rozšiřován také o některé publikace, případně články nebo odkazy na články, které se tématu biometeorologických předpovědí, humánní biometeorologie, případně humánní bioklimatologie věnují.

Doufáme, že tyto stránky budou pro jejich návštěvníky přínosem, podněty, názory a nápady vítáme na e-mailu, mohly by nám pomoci obsah stránek biometeorologie.cz dále zatraktivnit.

licence.png